Sino ang dapat sisihin sa kahirapan ng Bayan, Pamahalaan o Mamamayan?

No Comments Yet.

Leave a comment

The Manila Times TV